Skip navigation

Kommunen som innkjøper: Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokale leverandører

  • Report number: OE-rapport 2022-65
  • Title: Kommunen som innkjøper: Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokale leverandører
  • Client: Distriktssenteret
  • Published: November 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles