Skipp navigasjon
Aktuelles
Sektorer
Forschung

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

  • Rapportnr: OE-rapport 2015-25
  • Tittel: Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
  • Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet
  • Utgitt: Juni 15
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler