Skipp navigasjon
Forschung

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-36
  • Tittel: Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane
  • Oppdragsgiver: Bane NOR
  • Utgitt: Oktober 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler