Skipp navigasjon
Forschung

Regulering av risiko og energipriser i offentlige buss-, båt- og ferjekontrakter

  • Rapportnr: 2023-32
  • Tittel: Regulering av risiko og energipriser i offentlige buss-, båt- og ferjekontrakter
  • Oppdragsgiver: NHO Sjøfart og NHO Transport
  • Utgitt: Mai 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler