Skipp navigasjon
Forschung

Markedet for digitale læremidler og læringsressurser i grunnskolen og videregående opplæring

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-27
  • Tittel: Markedet for digitale læremidler og læringsressurser i grunnskolen og videregående opplæring
  • Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
  • Utgitt: Mai 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler