Skipp navigasjon
Forschung

Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-6
  • Tittel: Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: Februar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler