Skipp navigasjon
Forschung

Behandlingsforløp og kostnader ved behandling innenfor fysioterapiområdet

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-20
  • Tittel: Behandlingsforløp og kostnader ved behandling innenfor fysioterapiområdet
  • Oppdragsgiver: Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor
  • Utgitt: Mai 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler