Skipp navigasjon
Forschung

Analyse av lokalisering av et stort akuttsykehus på Helgeland

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-34
  • Tittel: Analyse av lokalisering av et stort akuttsykehus på Helgeland
  • Oppdragsgiver: Alstadhaug kommune
  • Utgitt: Oktober 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler