Skipp navigasjon
Forschung

Vurdering av utvalgte støtteordninger for flytende havvind

  • Rapportnr:
  • Tittel: Vurdering av utvalgte støtteordninger for flytende havvind
  • Oppdragsgiver: Equinor og Vårgrønn
  • Utgitt: Januar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler