Skipp navigasjon
Forschung

Universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-65
  • Tittel: Universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg
  • Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Utgitt: Oktober 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler