Skipp navigasjon
Forschung

Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Hovedrapport

  • Rapportnr: OE-rapport 2020-2
  • Tittel: Samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Hovedrapport
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: Januar 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler