Skipp navigasjon
Forschung

Kunnskapsstatus konsekvenser av fjernundervisning og universell utforming av digitale møteplattformer

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-68
  • Tittel: Kunnskapsstatus konsekvenser av fjernundervisning og universell utforming av digitale møteplattformer
  • Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
  • Utgitt: Januar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler