Skipp navigasjon
Forschung

Konsesjonsprosesser i utvalgte land

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-9
  • Tittel: Konsesjonsprosesser i utvalgte land
  • Oppdragsgiver: Olje- og energidepartementet
  • Utgitt: Juni 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler