Skipp navigasjon
Forschung

Etterspørselseffekter av fornyelse av togmateriell, inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer

  • Rapportnr: OE-rapport 2022-110
  • Tittel: Etterspørselseffekter av fornyelse av togmateriell, inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer
  • Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet
  • Utgitt: Dezember 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler