Skipp navigasjon
Forschung

Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-43
  • Tittel: Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern
  • Oppdragsgiver: Barne- og familiedepartementet
  • Utgitt: Januar 20
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler