Skipp navigasjon

Helse og life science

Ny rapport tar for seg vaksineproduksjon i sammenlignbare land

Hvordan er utsiktene for vaksineproduksjon i land som Norge? Det har Oslo Economics i samarbeid med advokatfirmaet CMS Kluge undersøkt i en studie på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Evaluering av primærhelseteam

Forsøket med PHT prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller. Vi gjennomfører en evaluering av utprøvingen.

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig tilbud innen sykehusodontolog

å oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics utarbeidet en kunnskapsgjennomgang av sammenhengen mellom den orale helse og den generelle helse.

Helse og optikk

Oslo Economics har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge

Oslo Economics har, med faglige innspill fra øyelege Øystein Kalsnes Jørstad, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om tjenestetilbudet til synshemmede på oppdrag […]

Oslo Economics skal evaluere implementeringen av pårørendeveilederen

Oslo Economics skal på vegne av Helsedirektoratet evaluere implementeringen av pårørendeveilederen. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Inger Johanne Bergerød ved […]

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

Oslo Economics deltar også i år på flere arrangementer under Arendalsuka. I tillegg til å se arrangementene live i Arendal, […]

Oslo Economics og Diabetesforbundet inviterer til faglig møte om diabetes type 2

Ny rapport fra Oslo Economics: Diabetes type 2 fører til tapt verdiskapning og for tidlig død. Vi har nye retningslinjer, […]

Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging

Med støtte fra Helsedirektoratet prøver seks lokale prosjekter i kommunal regi ut digital hjemmeoppfølging av personer med kronisk sykdom. Utprøvingen […]

Analyse av behandlingsforløp og kostnader ved behandling innenfor fysioterapiområdet

Oslo Economics har, på vegne av Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor, gjennomført en analyse av behandlingsforløp og kostnader innenfor fysioterapifeltet. Analysen er […]

Helseøkonomisk analyse av screening for svangerskapsdiabetes

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics utført en helseøkonomisk analyse av alternative anbefalinger for screening for svangerskapsdiabetes, i forbindelse […]

Kartlegging av tilgang til avanserte terapier i Norge og utvalgte europeiske land

Avanserte terapier er nye behandlingsprinsipp som baserer seg på å benytte genetisk materiale med formål om å regulere, reparere, erstatte, […]

Konsekvenser av covid-19 for norsk-svensk handel og samarbeid i tre sektorer

Oslo Economics har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og Innovasjon Norges Sverigekontor undersøkt koronapandemiens påvirkning på tre […]