Skipp navigasjon

catharina

Helse og optikk

Oslo Economics har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge

Oslo Economics har, med faglige innspill fra øyelege Øystein Kalsnes Jørstad, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om tjenestetilbudet til synshemmede på oppdrag […]

Utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i fotballen

På oppdrag for Norges Fotballforbund (NFF) gjennomfører Oslo Economics en utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i […]

Behandling av personvernopplysninger

Oslo Economics gjennomfører en prosessevaluering av inkluderingsprosjektet Vi inkluderer! på vegne av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi inkluderer!

Lufthavn i Mo i Rana

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ny lufthavn i Mo i Rana. Oslo Economics har vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet av en ny […]