Skipp navigasjon

Svend Boye

Svend Boye er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Fribourg. Fra tidligere stillinger i Arkwright Consulting og Statnett har Svend erfaring fra henholdsvis privat næringsliv og offentlig sektor. Metodisk har Svend blant annet kompetanse på samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer, kartlegginger, andre typer utredninger og strategisk rådgivning. Sektormessig har Svend anvendt disse metodene på mange ulike samfunnsområder. Han har blant annet jobbet med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser, næringsutvikling, energi og miljø, utenrikspolitikk, samferdsel mv. Svend er flytende i tysk, fransk, engelsk og norsk, og er vant til å jobbe internasjonalt.

Relevante artikler