Skipp navigasjon

Øystein Tengesdal

Øystein Tengesdal er utdannet siviløkonom (MSc) fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen samfunnsøkonomi og finansiell analyse. Som konsulent i Oslo Economics har Øystein arbeidet med et bredt spekter økonomiske problemstillinger for offentlige og private aktører. Han har gjennomført empiriske analyser på en rekke samfunnsområder og har ledet gjennomføringen av flere omfattende opplegg for innhenting og analyse av kvalitativ og kvantitativ informasjon. Han har erfaring fra blant annet samfunnsøkonomiske analyser, ringvirkningsanalyser, markedsanalyser, verdivurderinger, usikkerhetsanalyser og evalueringer. Øystein har solid metodekompetanse og erfaring med å gjennomføre analyser og utredninger etter etablerte metodeveiledere.

Relevante artikler