Skipp navigasjon

Morten Schjødt-Osmo

Morten Schjødt-Osmo er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi og energi-, miljø- og ressursøkonomi. Han har også hatt et utvekslingsopphold ved University of Queensland i Brisbane, Australia, og jobbet ved siden av studiene som studentassistent innen økonometri. Morten skrev masteroppgave innen utviklingsøkonomi, der han gjennomførte en analyse av fordelene ved sparegrupper for funksjonshemmede i Uganda. I Oslo Economics har Morten jobbet med evalueringer og ressurskartlegginger, spesielt innen kriminalomsorg og helse. Gjennom prosjekterfaring har Morten tilegnet seg solide analytiske evner, og kan presentere omfattende analyser og resultater på en lettfattelig måte. 

Relevante artikler