Skipp navigasjon

Magnus Kvåle Helliesen

Magnus Kvåle Helliesen er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen finansiell økonomi. I tillegg har han doktorgradskurs (PhD) innen samfunnsøkonomi fra samme institusjon. Magnus har ti års erfaring fra Seksjon for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå (SSB). I SSB har Magnus opparbeidet seg erfaring med å til å tilrettelegge og analysere statistikk over norsk økonomi. Han er interessert i tekniske spørsmål og har deltatt i flere utviklingsprosjekter i nasjonalregnskapet. Magnus har også hatt lederansvar for gruppen som jobber med det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Relevante artikler