Skipp navigasjon

Julie Willerslev Jørgensen

Julie Willerslev Jørgensen er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School med spesialisering innen finans, økonometri og nærings- og makroøkonomi. Hun har utvekslingsopphold fra Singapore Management University og HEC Lausanne. Julie har bakgrunn fra Danmarks Nationalbank, der hun arbeidet med overvåkning av det finansielle systemet og finansiell regulering. Hun har omfattende erfaring med innsamling og behandling av statistikk og kvalitative data til bruk for overvåkning og analyser. Som grunnlag for vurderinger av nye makrotilsynstiltak i Danmark, utarbeidet hun analyser av dansk og internasjonal økonomi og vurderte effektene av allerede innførte tiltak. 

Relevante artikler