Skipp navigasjon

Ingelin Vevle

Ingelin Vevle er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO) med spesialisering innen mikroøkonometri og økonomisk politikk. Hun har hatt utvekslingsopphold ved University of Calgary og Graduate School of Business ved University of Cape Town. Gjennom prosjektarbeid har hun utviklet gode formidlingsevner og grundige analytiske evner. Fra masteroppgaven har Ingelin fått god kjennskap til feltet skatteunndragelse, og i arbeidet utførte hun en empirisk analyse for å estimere graden av skatteunndragelse i Norge. Dette har gitt henne dyptgående kompetanse innen innhenting, behandling og analyse av store mengder data. Ingelin har ved siden av studiene jobbet som forskningsassistent innen fagfeltet skattepolitikk ved UiO.

Relevante artikler