Skipp navigasjon

Harald Wieslander

Harald Wieslander er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. Han har også hatt utvekslingsopphold ved Università Bocconi i Milano og Universitet van Amsterdam. Harald har både fra utdannelse og arbeidserfaring trening i å sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger og svare ut disse ved hjelp av teori og empiri. Harald har kompetanse på og erfaring med å innhente, strukturere, analysere og visualisere data fra ulike datakilder, herunder intervjuer, spørreundersøkelser, registerdata og nettsider (nettsideskraping). I Oslo Economics har Harald erfaring fra prosjekter innenfor blant annet idrett og kultur, energi og miljø, boligsektoren og arbeidsliv og velferd. Han har deltatt på flere kartlegginger, utredninger og evalueringer innenfor disse sektorene. 

Relevante artikler