Skipp navigasjon

Hans David Rognlien

Hans David Rognlien er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen (UiB) og Toulouse School ofEconomics, med spesialisering innen økonometri, mikroøkonomisk analyse og offentlig økonomi. Han har også tatt emner innen sammenlignende politikk og samfunnsvitenskapelig metode (kvalitativ og kvantitativ metode). Hans har bred erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og utredninger fra en rekke ulike sektorer og på flere forvaltningsnivåer. Dette inkluderer blant annet barnevern, arbeid og velferd, helse, offentlige anskaffelser, samferdsel, integrering og kultur- og idrettssektoren. Hans har god kjennskap til veiledere for samfunnsøkonomisk analyse og evalueringer, utredningsinstruksen og statens prosjektmodell, og har erfaring fra kvalitetssikringsoppdrag (KS 1/KS 2). Han behersker flere programvarer for kvantitativ analyse, og har ledet gjennomføringen av en rekke utredninger basert på intervjuer og spørreundersøkelser.  

Relevante artikler