Skipp navigasjon

Carl-Petter Haugland

Carl-Petter Haugland er samfunnsøkonom (Cand.Oecon) fra Handelshøyskolen i Bergen (NHH). Carl-Petter har gjennom utdanning og arbeidserfaring tilegnet seg kunnskap om ulike typer økonomiske analyser og hvordan disse blir anvendt i beslutninger. Han har høy kompetanse i energisektoren innen nettvirksomhet, kraftmarked og andre regulatoriske problemstillinger. Han har erfaring fra NVE, distribusjonsnettselskap samt flere stillinger og fagområder i Statnett, både innen bedrifts- og samfunnsøkonomiske analyser. Han har videre også omfattende erfaring med offentlige og private beslutningsprosesser gjennom å utrede, kvalitetssikre og legge fram komplekse investeringsbeslutninger. 

Relevante artikler