Skipp navigasjon

Bjørn Hansen

Bjørn Hansen er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bjørn har forskningsinteresser og ekspertise innenfor industrial organization og økonomisk regulering, og han har særlig kjennskap til telesektoren. Bjørn har tidligere undervist i konkurranseanalyse ved NHH. I løpet av sin forskningskarriere har Bjørn hatt publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter innen samfunnsøkonomi. I tillegg har Bjørn praktisk næringslivserfaring etter å ha jobbet flere år i et internasjonalt selskap, og han har erfaring som fast ansatt konsulent i Oslo Economics.

Relevante artikler