Oslo Economics provides economic analysis and strategic advice to businesses, policymakers and organisations

Aktuelt

Oslo Economics moves to new offices

Oslo Economics moves to new offices at a prime location in Oslo's Central Business District: Kronprinsesse Märthas plass 1. We will be working in the new offices from Monday August......

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Working at Oslo Economics

Oslo Economics is growing and would love to hear from economists that will help strengthen the already leading professional environment. Opportunities to work with topical and academically interesting issues are......

Aktuelle fagområder

Konkurranseøkonomi

Konkurranseøkonomi er et stort og viktig felt innenfor samfunnsøkonomi. Fagfeltet berører emner som strategi, markedsmakt, prising, næringsstruktur, innovasjon, nettverk, effektivitet, fusjoner og offentlig regulering. Innenfor disse emnene jobber konkurranseøkonomer både med analyser med bruk av teoretiske modeller og med empiriske studier. Problemstillingene omhandler gjerne aktører på mikronivå i økonomien, altså enkeltbedrifter, deres konkurrenter, deres kunder […]

Publikasjoner

Her finner du oss