Oslo Economics provides economic analysis and strategic advice to businesses, policymakers and organisations

Aktuelt

Oslo Economics has conducted a study on the cost and benefits of whistleblowing

A whistleblower is an employee who exposes any kind of information or activity that is deemed illegal, unethical, or not correct within an organization. In 2016 the Norwegian government appointed......

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

21. December 2017

Karriere

Working at Oslo Economics

Oslo Economics is growing and would love to hear from economists that will help strengthen the already leading professional environment. Opportunities to work with topical and academically interesting issues are......

Aktuelle fagområder

Konkurranseøkonomi

Konkurranseøkonomi er et stort og viktig felt innenfor samfunnsøkonomi. Fagfeltet berører emner som strategi, markedsmakt, prising, næringsstruktur, innovasjon, nettverk, effektivitet, fusjoner og offentlig regulering. Innenfor disse emnene jobber konkurranseøkonomer både med analyser med bruk av teoretiske modeller og med empiriske studier. Problemstillingene omhandler gjerne aktører på mikronivå i økonomien, altså enkeltbedrifter, deres konkurrenter, deres kunder […]

Publikasjoner

Her finner du oss